جدیدترین مطالب پزشکی

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

سالمندان هم مانند تمام انسان‌ها حق ادامه حیات و لذت بردن از زندگی را دارند. وجود یک همدم که صبح تا شب را با او می‌گذراند، با او برای پیاده‌روی به پارک می‌رود، خرید می‌کند، به خانه برمی‌گردد، استکانی چای می‌نوشد، درددل می‌کند، دلسوزی نشان می‌دهد و محبت می‌کند، می‌تواند اصلی‌ترین انگیزه برای ادامه حیات و ایجاد حس زندگی باشد. پس این حق را نباید از سالمندان دریغ کرد.

بسیاری از متخصصان بر این باورند زندگی کردن در کنار همسر برای سلامت سالمندان مفید هست. در دوران سالمندی، زندگی فرد دستخوش تغییرات مبرهنی خواهد شد که گاها برای فرزندان وی تحمل این دگرگونی ها سخت و طاقت فرسا هست.همین موضوع و برآورده نشدن نیازها و مشکلاتی که سالمندان به واسطه به تنهایی زندگی کردن متحمل می شوند، گاه آنها را وا می دارد که یکبار دیگر به ازدواج و یافتن شریک مناسبی برای پایان دادن به مشکلات زندگی در تنهایی بیندیشند.
این درحالی هست که متاسفانه پذیرش ازدواج سالمندان در جامعه ما دارای پیچیدگی های خاص خود هست و شاید به همین دلیل هم باشد که بسختی از سوی اطرافیان پذیرفته خواهد شد.

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی
سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

داشتن همسر در سالمندی گام موثری در تقویت روحیه افراد کهنسال محسوب خواهد شد چرا که نیازهای روحی افراد مانند دوست داشته شدن، همدلی، حمایت و احساس نیاز به صمیمیت را برطرف می کند و زندگی سالم و پرنشاطی را برای سالمند رقم می زند.

ازدواج نیازی غریزی و فطری هست. شاید در ظاهر نیازهای جسمانی و ادامه نسل عامل پیوند زناشویی در طول تاریخ بوده باشد اما حس نیاز به یک همراه و همدل که بتوان در کلیه مسائل زندگی و غم ها و شادی ها با او همراه بود بیش از این نیاز عامل پیوند زناشویی و ازدواج زن و مرد بوده هست.

زمانی از کار و فعالیت فارغ شده ای و بچه ها هم دیگر بزرگ شده و هر یک به دنبال کار خود رفته اند، در این شرایط اگر کسی نباشد که روزهایت را با او پر کنی و از ملال دقایق و ثانیه ها به او پناه ببری، حتی در مواقع بیماری و احتیاج به دادت برسد و انیس و همدمت باشد، پیری و کهنسالی به کابوسی تکراری و اجباری بدل می شوند.

اما بسیاری از فرزندان سالمندان که عموما همه افراد بالغ و صاحب خانواده ای هم هستند با مسئله ازدواج والدینشان در سنین بالا مشکل دارند و حاضر به قبول آن نیستند. این درحالی هست که با خانه های آپارتمانی و کوچک امروز اکثرا توان نگهداری از پدر و مادر پیرشان را هم ندارند و ضمنا از تنها ماندن آن ها در خانه هم دل نگران هستند.

بی گمان در این زمان بحرانی، خانه و تعلقات عاطفی وابسته به آن بیش از پیش نقش پررنگ تری بهخود میگیرند،  احساس کفایت و شایستگی که تا به همین دیروز به طرق دیگری تامین می شد، امروز باید بهنوعی دیگر از جانب فرد و یا کسان دیگر تامین شود، چرا که امروز، دیگر از آن منبع توجه سالهایقبل، خبری نیست، و حضور یک همدم مهربان می تواند جایگزین مناسبی برای این امر باشد.

سالمندی دوران تحمل انواع و اقسام بیماری‌ها، رنج‌‌ها، مشکلات حرکتی، تنهایی‌ها و گاهی هم مشاهده درگذشت دوستان و رفقای همسن و سال هست. در این شرایط اگر فرد سالمند تنها و بدون همسر باشد، دیگر چه چیزی برای او باقی می‌ماند؟ محکوم به تحمل نوعی زندگی هست که هرروز برای او شمارش معکوس به مرگ هست.

 

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی
سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

برای ازدواج سالمندان تلاش کنید

اگر در پاک سازی ذهن و اصلاح دیدگاه متعصبانه تان موفق شوید و عمق نگاه تان را گسترش دهید بیتردید می توانید ادله های منطقی و عاقلانه ای را جایگزین توجیه های مبتنی بر عرفی کنید که معمولا نیزاشتباه هستند.

به آنچه باور و اعتقاد یافته اید ایمان قلبی داشته باشید!

بی گمان به این طریق، می توانید دیگران را نیز تحت تاثیر اندیشه روشنفکرانه و عاقلانه خود قرار دهید.
درباره ازدواج سالمندان با دیگران سخن بگوئید، البته صحبت صرف کافی نیست، به آنچه که بر زبان می آورید، عمل
نیز بکنید.
مثلا، اگر در اطرافیان خود سالمندی را سراغ دارید، او را ترغیب به ازدواج کنید و یا برای ازدواج پدرو مادر تنهای خود آستین بالا بزنید.اگرچه شاید بسیار سخت هست، اما شما می توانید یکی از متولیان و یا مبلغان این امر مهم باشید.

فرهنگ سازی لازم هست

برای مبارزه با اندیشه های غلط و به اشتباه نهادینه شده در ذهن افراد درباره ازدواج سالمندان، نیازمند فرهنگ سازی
عمیقی هستیم.
فرهنگ سازی همه جانبه ای که نه تنها باعث فروریختن قبح این مساله خواهد شد بلکه بستر فعال و پویاییرا برای این امر نیز، به وجود می آورد و این مهم دست یافتنی خواهد بود اگر متولیان فرهنگی منالجمله رسانه ها اطلاع رسانی لازمه را داشته باشند و همه اقشار جامعه اعم از پیر و جوان و زنو مرد را با نوع نیازهای دوران سالمندی آشنا سازند.

بی شک کسب آگاهی باعث خواهد شد نگاه منفی به ازدواج سالمندان به نگاه مثبتی تغییر یابد که ابعاد معنویو عاطفی آن بیش از توجه به نیاز جنسی و ارضای آن مورد توجه قرار می گیرد.

امید هست که در سالهای آینده، دیگر هیچ سالمندی تمایل و نیاز کاملا طبیعی خود به ازدواج را انکار نکند و اطرافیان نیز، از ازدواج فرد سالمند برداشت منفی نداشته باشند و آن را امری غیرعادی و نابهنجار تلقی نکنند.
بی تردید اگر چنین فرهنگی در جامعه مرسوم شود، دیگر نه تنها هیچ سالمندی از ابراز حق مسلم خود در زندگی، احساس شرم نخواهد کرد بلکه در مواجهه با این پرسش ” چرا تنهایی و ازدواج نمی کنی؟”، پاسخی رابیان می کند که به حقیقت نشان دهنده باور اصلی وی به ازدواج و تمایل و یا عدم تمایل به آن هست

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی
سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

سرپیری و معرکه گیری / ازدواج سالمندان برای عبور از افسردگی

 

افسردگی سالمندان/ جلوگیری از افسردگی سالمندان و روحیه دادن به آنها

حقوق مادر بر فرزند / اولویت حق مادر نسبت به حق پدر بر فرزند

احترام به پدر و مادر از نظر قران و امامان / شرط خدمت به والدین

آثار دنیوی و اخروی احترام به پدر و مادر 

آیاتی از قرآن كه نشان ‌دهنده اهمیت احسان به پدر و مادر هست

حقوق مادر بر فرزند / اولویت حق مادر نسبت به حق پدر بر فرزند

چند نکته کلیدی در مورد احترام به مادر شوهر